nus_medaljer_utan artal closer.jpg

Deltagarmedaljer 
Alla barn och ungdomar som deltar i Nordiska Ungdomsspelen får en deltagarmedalj som delas ut på Medaljceremonin. Samtliga deltagarmedaljer delas ut lördag kväll på Medaljceremonin, även de som hör till söndagens tävlingar. 

Medaljpolicy

Från olika håll har vi fått synpunkter på tidigare års policy att dela ut guld, silver, brons- medaljer till de yngsta klasserna. Det har upplevts som onödigt laddat med stora, tunga ”OS-medaljer” till de yngsta. Vi förstår synpunkterna och har därför i samråd med de olika idrotterna kommit fram till att från och med NUS 2022 så får de yngsta klasserna enbart deltagarmedalj (till höger i bild) medan placering 1–3 i de äldre klasserna får sina ståtliga guld, silver, brons-medaljer på prispallen på respektive arena.


Åldersindelningen skiljer sig något mellan idrotterna men huvudregeln är att i klasserna 9–10 och 11–12 utgår endast deltagarmedaljer. I respektive idrotts inbjudan framgår vad som gäller för just den idrotten.