nus_medaljer_utan artal closer.jpg

Från olika håll har vi fått synpunkter på tidigare års policy att dela ut guld, silver, brons- medaljer till de yngsta klasserna. Det har upplevts som onödigt laddat med stora, tunga ”OS-medaljer” till de yngsta. Vi förstår synpunkterna och har därför i samråd med de olika idrotterna kommit fram till att från och med NUS 2022 så får de yngsta klasserna enbart deltagarmedalj (till höger i bild) medan placering 1–3 i de äldre klasserna får sina ståtliga guld, silver, brons-medaljer på prispallen på respektive arena.


Åldersindelningen skiljer sig något mellan idrotterna men huvudregeln är att i klasserna 9–10 och 11–12 utgår endast deltagarmedaljer. I respektive idrotts inbjudan framgår vad som gäller för just den idrotten.